دخترشهریور

...

خدانگهدارتان تا همیشه ..


ازامدنم نبود گردون راسود
وزرفتن من جاه وجلالش نفزود

--تعطیل شد--

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند 1392ساعت 16:32  توسط شیما